CSS Dropdown Menu

Grannortsbussar från Torrevieja till Alicante, Cartagena, Orihuela och Murcia

Observera att alla bussarna utgår från eller passerar Torreviejas busstation på Antonio Machado, mellan tvärgatorna Del Mar och Patricio Zammit.

Murcia-bussen går via Orihuelas buss- och tågstation, så att den även kan nyttjas för att ta sig till och från Orihuela. Samma gäller Alicante-Cartagena-bussen, som alltid passerar Torrevieja.

Buss till Alicante:
7:15 7:35 8:35 9:15 10:15 10:40 11:00 12:15 12:55 14:05 15:20 15:30 15:55 16:05 17:20 18:35 19:45 21:35 21:45

Buss från Alicante till Cartagena via Torrevieja:
7:00 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

För fullständig tidtabell se
www.costazul.net

Samtliga linjer se
www.costazul.net/

Informationen ovan hämtad från http://www.costazul.net april 2017